DU LỊCH SAMBA TOUR
Tin tức

Hotline: 0931.102.708 Ý kiến KH: 0902.915.428

Lịch Khởi Hành

 

TUYẾN DU LỊCH

HÃNG HÀNG KHÔNG

KHỞI HÀNH NGÀY

GIÁ TOUR

SỐ CHỖ
CÒN LẠI

LỊCH TRÌNH
 CHI TIẾT

HÀN QUỐC TẾT

 KOREAN AIR

 

26/01/2020

25.490.000

30

TẢI VỀ

KOREAN AIR

 

27/01/2020

22.490.000

30

TẢI VỀ

KOREAN AIR

 

28/01/2020

21.490.000

30

TẢI VỀ

T’WAY AIR

26/01/2020

21.490.000

25

TẢI VỀ

VIETJET

28/01/2020

20.999.000

25

TẢI VỀ

SINGAPORE – MALAYSIA TẾT

AIRASIA

AIRASIA

26/01/2020

26/01/2020

17.990.000

17.990.000

 

TẢI VỀ

 

AIRASIA

27/01/2020

15.990.000

 

TẢI VỀ

 

AIRASIA

27/01/2020

17.990.000

 

TẢI VỀ

 

AIRASIA

28/01/2020

17.990.000

 

TẢI VỀ

THÁI LAN TẾT

THAI AIRASIA

25/01/2020

11.990.000

20

TẢI VỀ

 

THAI AIRASIA

26/01/2020

11.990.000

20

TẢI VỀ

 

THAI AIRASIA

27/01/2020

11.990.000

20

TẢI VỀ

 

THAI AIRASIA

28/01/2020

10.990.000

20

TẢI VỀ

TUYẾN DU LỊCH

HÃNG HÀNG KHÔNG

KHỞI HÀNH NGÀY

GIÁ TOUR

SỐ CHỖ
CÒN LẠI

LỊCH TRÌNH
 CHI TIẾT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÀN QUỐC
5N4D

VIETJET

20/10/2019

14.990.000

05

TẢI VỀ

VIETJET

21/10/2019 BAY SÁNG

14.990.000

07

TẢI VỀ

T’WAY AIR

28/10/2019

14.990.000

08

TẢI VỀ

T’WAY AIR

30/10/2019

14.990.000

13

TẢI VỀ

T’WAY AIR

31/10/2019

14.990.000

14

TẢI VỀ

T’WAY AIR

02/11/2019

14.990.000

30

TẢI VỀ

VIETJET

02/11/2019

14.990.000

20

TẢI VỀ

T’WAY AIR

06/11/2019

14.990.000

23

TẢI VỀ

VIETJET

09/11/2019

14.990.000

14

TẢI VỀ

T’WAY AIR

09/11/2019

14.990.000

09

TẢI VỀ

T’WAY AIR

14/11/2019

14.990.000

29

TẢI VỀ

VIETJET

16/11/2019

14.990.000

19

TẢI VỀ

T’WAY AIR

22/11/2019

14.990.000

31

TẢI VỀ

T’WAY AIR

29/11/2019

14.990.000

31

TẢI VỀ

T’WAY AIR

04/12/2019

14.990.000

29

TẢI VỀ

JEJU AIR

05/12/2019

14.990.000

24

TẢI VỀ

VIETJET

07/12/2019

14.990.000

19

TẢI VỀ

JEJU AIR

12/12/2019

14.990.000

24

TẢI VỀ

VIETJET

14/12/2019

14.990.000

19

TẢI VỀ

T’WAY AIR

17/12/2019

14.990.000

29

TẢI VỀ

JEJU AIR

21/12/2019 NOEL

14.990.000

19

TẢI VỀ

 

 

 

 

 

 

 

 

SINGAPORE – MALAYSIA 5N4D

VIETJET

08/10/2019

8.990.000

18

TẢI VỀ

VIETJET

14/10/2019

8.990.000

20

TẢI VỀ

VIETJET

20/10/2019

8.990.000

04

TẢI VỀ

VIETJET

22/10/2019

8.990.000

18

TẢI VỀ

VIETJET

24/10/2019

8.990.000

12

TẢI VỀ

VIETJET

29/10/2019

8.990.000

04

TẢI VỀ

VIETJET

02/11/2019

8.990.000

05

TẢI VỀ

VIETJET

03/11/2019

8.990.000

20

TẢI VỀ

VIETJET

05/11/2019

8.990.000

08

TẢI VỀ

VIETJET

07/11/2019

8.990.000

20

TẢI VỀ

VIETJET

11/11/2019

8.990.000

20

TẢI VỀ

VIETJET

19/11/2019

8.990.000

18

TẢI VỀ

VIETJET

21/11/2019

9.990.000

03

TẢI VỀ

VIETJET

25/11/2019

8.990.000

20

TẢI VỀ

VIETJET

28/11/2019

8.990.000

20

TẢI VỀ

VIETJET

03/12/2019

8.990.000

18

TẢI VỀ

VIETJET

10/12/2019

8.990.000

18

TẢI VỀ

VIETJET

15/12/2019

8.990.000

20

TẢI VỀ

VIETJET

24/12/2019 NOEL

10.500.000

04

TẢI VỀ

 

 

ÚC

6N5D

VIETJET

05/11/2019

42.490.000

16

TẢI VỀ

VIETJET

04/12/2019

42.490.000

20

TẢI VỀ

VIETJET

25/02/2020

42.490.000

20

TẢI VỀ

VIETJET

24/03/2020

42.490.000

20

TẢI VỀ

VIETJET

28/04/2020

42.490.000

20

TẢI VỀ

VIETJET

26/05/2020

42.490.000

20

TẢI VỀ

VIETJET

30/06/2020

42.490.000

20

TẢI VỀ

 

 

 

ĐÀI LOAN
5N4D

EVA AIR

04/12/2019

11.290.000

29

TẢI VỀ

EVA AIR

05/12/2019

11.290.000

29

TẢI VỀ

EVA AIR

07/12/2019

11.290.000

29

TẢI VỀ

EVA AIR

12/12/2019

11.290.000

29

TẢI VỀ

EVA AIR

14/12/2019

11.290.000

29

TẢI VỀ

EVA AIR

19/12/2019

11.290.000

29

TẢI VỀ

EVA AIR

21/12/2019

11.290.000

29

TẢI VỀ

EVA AIR

26/12/2019

11.290.000

29

TẢI VỀ

 

 

 

 

NHẬT BẢN
4N3D

VIETJET

05/12/2019

19.888.000

31

TẢI VỀ

VN AIRLINES

05/12/2019

25.888.000

31

TẢI VỀ

VIETJET

12/12/2019

19.888.000

31

TẢI VỀ

VN AIRLINES

12/12/2019

25.888.000

31

TẢI VỀ

VIETJET

19/12/2019

19.888.000

31

TẢI VỀ

VN AIRLINES

19/12/2019

25.888.000

31

TẢI VỀ

VIETJET

26/12/2019

19.888.000

31

TẢI VỀ

 

 

 

 

 

 

THÁI LAN – BANGKOK – PATTAYA
 5N4D

NOK AIR

05/11/2019

6.990.000

20

TẢI VỀ

NOK AIR

07/11/2019

6.990.000

20

TẢI VỀ

NOK AIR

12/11/2019

6.990.000

20

TẢI VỀ

NOK AIR

14/11/2019

6.990.000

20

TẢI VỀ

NOK AIR

19/11/2019

6.990.000

20

TẢI VỀ

NOK AIR

21/11/2019

6.990.000

20

TẢI VỀ

NOK AIR

26/11/2019

6.990.000

20

TẢI VỀ

NOK AIR

28/11/2019

6.990.000

20

TẢI VỀ

NOK AIR

03/12/2019

6.990.000

20

TẢI VỀ

NOK AIR

05/12/2019

6.990.000

20

TẢI VỀ

NOK AIR

10/12/2019

6.990.000

20

TẢI VỀ

NOK AIR

12/12/2019

6.990.000

20

TẢI VỀ

NOK AIR

17/12/2019

6.990.000

20

TẢI VỀ

NOK AIR

19/12/2019

6.990.000

20

TẢI VỀ

NOK AIR

24/12/2019

6.990.000

20

TẢI VỀ

NOK AIR

26/12/2019

6.990.000

20

TẢI VỀ

NOK AIR

31/12/2019

6.990.000

20

TẢI VỀ